BADANIA I POMIARY ELEKTROENERGETYCZNE

 

  • pomiary okresowe instalacji elektrycznej
  • pomiary stanu izolacji przewodów i kabli
  • pomiary oporności uziemień
  • pomiary ochronne instalacji przeciw porażeniowej